25,610,633 názorov

5,181 značiek
457,840 produktov
Projektory pre domáce kiná
Diplotop – porovnávanie produktov – zhromažďuje názory použivateľov ACER XD1150, testy a hodnotenia.S databázou neslýchaného bohatstva, 134 názorov pre Projektory pre domáce kiná ACER XD1150, Diplotop porovnáva Projektory pre domáce kiná ACER XD1150 s jeho konkurenciou aby našiel ten najlepší.

Sponzorované odkazy

Stiahnuť Váš ACER XD1150 naávod alebo manuál.

HĽadaŤ
Značka alebo výrobca
Odkaz :

Všetky Projektory pre domáce kiná - ACER referenčné čísla
Najlepšie produkty značky Projektory pre domáce kiná - ACER
Zoznam značiek a výrobcov
3M
ACER
AIPTEK
BENQ
CASIO
EPSON
HITACHI
INFOCUS
MITSUBISHI
OPTOMA
PANASONIC
SANYO
SONY
Nájsť najlepšie produkty
Televízory
Projektory pre domáce kiná
DVD prehrávače
Blu-ray prehrávače
Prenosné DVD prehrávače
DVD nahrávače
DVB-T
Diaľkové ovládače
Zosilňovače pre domáce kiná
...
vysoký výkon Spoľahlivosť
Ľahký na použitie Hodnota za peniaze

Názor ACER XD1150

Väčšinou sa jeho používateľom zdá jeho užívateľská priíjemnosť odôvodnená.Zdá sa im, že nevytŕča ani jeho spoľahlivosťou ani robustnosťou., Ale ich názoy sa veľmi líšia. Môžete si prezrieť ACER XD1150 fórum aby ste videli s akými problémamy sa stretli použivatelia a navrhované riešenia.

Jeho užívatelia si myslia, že je primerane efektívny., Ale nie všetci zdieľajú rovnaký názor. Myslia si, že je to predávané za správnu cenu Môžete si stiahnuť ACER XD1150 použivateľskú príručku aby ste sa uistili, že jeho vlastnosti sú v súlade s vašimi potrebami.
Sponzorované odkazy
Z toho dôvodu nezakrývajte plochu drôtených polièiek papierom, podnosmi, atï. Do chladnièky nevkladajte horúce potraviny. Potraviny nechajte prirodzene vychladnú na izbovú teplotu. Dodriavaním tejto zásady sa vyhnete nadmernej tvorbe námrazy. Potraviny môu vzájomne prebera pachy. Preto treba potraviny skladova v uzavretých nádobách, alebo ich pred vloením do chladnièky zabali do celofánu, alobalu, pergamenového papiera alebo do pri¾navej fólie. Tak si potraviny zachovajú svoj obsah vlhkosti, napr. zelenina nevyschne ani po uplynutí nieko¾kých dní. Spotrebiè a ivotné prostredie Spotrebiè neobsahuje plyny, ktoré by mohli pokodzova ozónovú vrstvu, ani v chladiacom okruhu ani v izolaèných materiáloch. Spotrebiè by sa nemal likvidova spolu s beným mestským odpadom. Dbajte na to, aby ste nepokodili chladiacu jednotku, obzvlá vzadu pri výmenníku tepla. Informácie o prísluných skládkach vhodných na likvidáciu spotrebièa získate na miestnych úradoch. Materiály pouité v tomto výrobku, ktoré sú oznaèené symbolom sú recyklovate¾né. Ak vyrába ¾adové kocky Údrba Odmrazovanie Pri prevádzke spotrebièa sa vlhkos v chladiacom priestore mení na námrazu a ¾ad. Hrubá námraza a ¾ad majú izolaèný úèinok, èím zniujú úèinnos chladenia a zvyujú vnútornú teplotu a spotrebu energie. Nadmerná námraza znemoòuje otváranie dvierok priestoru pre zmrazené potraviny, hrozí pokodenie dvierok. Pri tomto type spotrebièa je rozmrazovanie tzv. poloautomatické. Ak chcete vyrába ¾adové kocky, naplòte priloenú nádobu na výrobu ¾adu vodou a vlote ju do priestoru pre mrazené potraviny. Navlhèením spodnej èasti nádoby a nastavením gombíka termostatu na maximum môete skráti èas potrebný na prípravu ¾adových kociek. Po skonèení prípravy nezabudnite nastavi gombík termostatu do vhodnej pozície. Hotové kocky môete vybra z nádoby pod teèúcou vodou, ohnutím alebo stlaèením nádoby...

Ľahký na použitie
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je XD1150 ľahký na používanie?

134 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER XD1150 veľmi užívateľksý príjemný.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

93435221212161434
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.72
= 3.00

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.72 a štadartný diferenciál je 3.
vysoký výkon
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je XD1150 veľmi efektívny?

134 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak je ACER XD1150, v jeho obore, najlepší na technickej úrovni, ponúkajúci najlepšiu kvalitu alebo ponúkajúci najširší výber možností.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

91441226141517923
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.23
= 2.80

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.23 a štadartný diferenciál je 2.8.
Spoľahlivosť
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Je XD1150 spoľahlivý, odolný?

134 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER XD1150 je odolný produkt, ktorý vydrží dlho pred tým, než sa pokazí.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

9036924171712829
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.41
= 2.82

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.41 a štadartný diferenciál je 2.82.
Hodnota za peniaze
Užívateľom boli položené následujúce otázky:

Má XD1150 dobrú hodnotu za peniaze?

134 ľudí odpovedalo na otázky a hodnotilo produkt na škále od 0 do 10. Hodnotenie je 10/10, ak si myslíte, že ACER XD1150 nieje moc drahý vzhľadom na jeho vlastnosti.

Názory (približné výsledky) sú zobrazené v následujúcom grafe:

92464251412101929
012345678910

Ak na pár sekúnd ponecháte mišku na stípci, môžete vidieť, koľko ľudí hlasovalo aby utvorili skóre, ktoré sa zobrazuje na horizontálnej osi.

Štatistické informácie:

= 6.55
= 2.97

Priemerné skóre vyrovnané počtom názorov je 6.55 a štadartný diferenciál je 2.97.

Kontaktovať Diplotop tím
Hlavné značky
Najlepšie produkty
Produkty, ktoré sú hodnotené najčastejšie.
Nové produkty
Mapa stránky
Rss
Odkazy začínajúce písmenom A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov